تبلیغات
مجله خبری سلامت - آداب میوه خوردن

آداب میوه خوردن 

در خوردن میوه به خصوص میوه های سرد و رطوبی، افراط نکنید.

در هروعده یک جور میوه میل کنید.

همراه یا بلافاصله بعد از غذا (حداقل تا دو ساعت) میوه نخورید.

همراه میوه های آبدار، آب نخورید

میوه را در فصلش بخورید.

میوه نوبرانه- و نه میوه نرسیده و کال- بخورید اما سراغ میوه های آخر فصل نروید.

تا می شود از میوه های طبیعی و غیرگلخانه ای استفاده کنید.

حتی المقدور از میوه های منطقه زندگی خودتان میل کنید

آداب خوردن میوه های مختلف را یاد بگیرید و عمل کنید.

بالا